Ho, mia kor’

VIN REVIDI

 

TANGO DE LA AMO

PENSU PRI MI

MUZIKISTARO

PATRO NIA

ĜIS ĈIAM, KOMANDANTO!

HALELLUJAH!

SUZANA

KVAZAŬ KOLOMBO BLANKA